Sponsors

De Stichting Trajectum heeft ongeveer 1600 medewerkers en biedt toonaange-vende behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Een gedeelte van onze cliënten heeft een forensische achtergrond. Onze locaties bevinden zich in het noorden en oosten van het land. De cliënten komen echter uit alle windstreken.

Trajectum biedt iedere cliënt een op maat gesneden behandelings- en/of begeleidings – en/of activiteitenplan. Dit organiseren we in een keten van hulpverleningsvormen. Binnen de eigen keten van Trajectum, of bij ketenpartners.  Het zorgaanbod dat Trajectum biedt is zeer divers en omvat behandeling, verblijf, ambulante begeleiding, poliklinische behandeling, bemoeizorg en werk en activiteiten.

www.trajectum.nl

Elan Notarissen, een organisatie van notarissen, juridisch/fiscaal adviseurs en mediators, waar u centraal staat en niet de akte.
Elan Notarissen biedt alle voorkomende notariële diensten aan, van het verzorgen van de overdracht van uw pas gekochte woning en het vestigen van een hypotheek, tot het opmaken van een samenlevings–contract, levensvolmacht, testament, het oprichten van een B.V. en het afwikkelen van nalatenschappen.

Maar omdat er veel verschillende specialis-men onder één dak zijn, draait het kantoor zijn hand ook niet om voor bijvoorbeeld ingewikkelde bedrijfsherstructureringen, estateplanning en agrarische transacties.
In alle gevallen kijkt Elan net even verder en denkt met u mee om te komen tot een juist advies en/of passende akte. Op deze manier krijgt u de best mogelijke juridische en/of fiscale ondersteuning, zowel op zakelijk als privégebied.

Vestiging Steenwijk
Postbus 46, 8330 AA Steenwijk
De Vesting 3
Tel: 0521 – 51 20 21
Fax: 0521 – 51 18 49

www.elannotarissen.nl 

Kranendonk Vastgoedonderhoud verzorgt het complete onderhoud aan vastgoed. Met eigen vakmensen voor schilderwerk, beglazing en geveltimmerwerk. We ontzorgen woningcorporaties, zorg- en overheidsinstellingen, bedrijven én particulieren hierin op de lange termijn.

Voor gevelrenovatie en dakwerk werken we samen met vaste partners. Daarbij houden we proces en planning in eigen regie. Sinds 2009 zijn we mede-aandeelhouder in Team5, dat opereert als structurele ketensamenwerking in de onderhouds- en renovatiemarkt

Postbus 73, 8390 AB Noordwolde
Industriestraat 21 
Tel: 0561 – 431 400

www.kranendonkvgo.nl 

Kwekerij Arborealis kweekt een breed, bruikbaar en bijzonder assortiment tuinplanten, waaronder een groot aantal bijenplanten en eetbare planten, voor mens én dier. Ook experimenteren we graag met nieuwe of herontdekte soorten. Duurzaam en zonder bestrijdingsmiddelen gekweekt!
 

Kwekerij Arborealis

Dirk de Ruiterpad 2
Wilhelminaoord
open: do,vrij,za 9.00/16.30 uur
www.arborealis.nl

De Maatschappij van Weldadigheid (opgericht in 1818)  stelt alles in het
werk om het materiële en immateriële gedachtegoed van Johannes van den
Bosch te behouden en te ontwikkelen, zodat het een voortdurende inspiratie-
bron mag zijn op het gebied van huis-vesting, werk, scholing en zorg.

De Maatschappij van Weldadigheid staat dan ook voor:
  *   het overbrengen van het unieke verhaal samen met haar partners in het
gebied; ook voor de generaties na ons.
  *   het geven van ruimte aan sociaal en duurzaam ondernemerschap met
behoud van het cultureel erfgoed.
  *   het ontwikkelen van Frederiksoord als een Proeftuin van Weldadigheid;
een inspiratieplek op het gebied van samen leven en zorgen voor elkaar,
gezond leven en zelfredzaam en duurzaam wonen

Daarnaast treedt de stichting op als beheerder van gronden en onroerend
goed, bestaande uit circa 1.300 hectaren grond en 65 panden, waarvan er 30
op de monumentenlijst staan. De speciaal opgerichte monumenten stichting stelt zich
ten doel de kwaliteit van het koloniale erfgoed te behouden en duurzaam te borgen en te ontwikkelen op basis van het mentale gedachtegoed van Johannes van den Bosch.
 

Majoor van Swietenlaan 28

8382 CG Fredriksoord
0521 381225
www.maatschappijvanweldadigheid.nl

Majoor van Swietenlaan 2

8382 CG Fredriksoord
0521 382020
hapfrederiksoord.praktijkinfo.nl/

Winkelwagen
Scroll to Top